Odwiedziny  w Bibliotece
uczniów Szkoły Podstawowej w Ślęzanach

13 maja 2016 r. Bibliotekę odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ślęzanach. Uczniowie zapoznali się
z księgozbiorem wypożyczalni i czytelni. Obejrzeli, gdzie i w jaki sposób są ułożone książki na półkach, jak oznaczona jest literatura piękna dla dorosłych, a jak książki dla dzieci i młodzieży, a także literatura popularnonaukowa. Następnie dowiedzieli się co to jest katalog i jakie są jego rodzaje oraz zapoznali się
z zasadami korzystania z katalogu alfabetycznego i systematycznego. Uczniowie dowiedzieli się, że katalog alfabetyczny informuje czy poszukiwana książka znajduje się w bibliotece oraz jakie książki danego autora znajdują się w bibliotece, co nazywamy hasłem w karcie katalogowej oraz, że sygnatura informuje czytelnika
o miejscu książki na półce. Uczniów poinformowano, również że z katalogu rzeczowego korzystamy, gdy nie znamy autora, ale wiemy
o jakiej treści ma być książka. Największe zainteresowanie  wśród młodych czytelników wzbudziło praktyczne działanie z katalogiem. Wykorzystując zdobyte informacje o katalogach uczniowie mieli za zadanie znalezienie karty katalogowej książki podanego autora, o podanym tytule, na konkretny temat, odczytanie sygnatury a następnie odszukanie jej na półce itp.
Po zajęciach w bibliotece uczniowie  odwiedzili Izbę Tradycji Ziemi Lelowskiej.