DOLINA SKRZATÓW

W  rolę Skrzatologa wcieliła się i w krainę baśni zaprowadziła P. J.Siemion.

Dolina Skrzatów swą siedzibę ma we Florentynowie pod Parzęczewem na pólnocny zachód od Łodzi. Tam można przejść przez Park Skrzacich Opowieści, Figur i Ekspozycji.