DZIEŃ SENIORA

20 listopada 2015 r.  obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Seniora. 

Grupę Seniorów na spotkaniu w Bibliotece ciepło powitała, składając serdeczne życzenia, P. Dyrektor GBP Anna Teleszko. Uroczystość Dnia Seniora uświetnił swoim przybyciem Wójt Gminy Lelów P. Krzysztof Molenda
z koszem słodkości i dobrym, życzliwym słowem dla trochę wcześniej urodzonych mieszkańców Gminy. Uczestnicy zostali obdarowani symboliczną różą oraz małym upominkiem, przypominającym wcześniejsze  biesiady, wycieczki, ogniska. Były to, dla niektórych, chwile zadumy nad upływającym czasem i wspomnień osób, które odeszły. Wieczór upłynął w miłej, przyjaznej atmosferze, przy kawie, cieście, a także wspólnym śpiewaniu do akompaniamentu
P. Grzegorza na akordeonie. Spotkanie z okazji Dnia Seniora to także moment przypomnienia o istnieniu osób starszych i podkreślenia ich znaczenia w społeczeństwie.