¦wiatowy Dzień Pluszowego Misia

24 listopada 2017 r. obchodzili¶my w naszej bibliotece ¦wiatowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji uczniowie klas I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie spotkali się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie.
Każdy przyniósł ze sob± swoj± ulubion± pluszow± przytulankę. W zwi±zku z tym ¶więtem GBP w Lelowie wraz
z Publiczn± Bibliotek± Pedagogiczn± RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie oraz z uczniami
klasy III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie przygotowała dla swoich najmłodszych czytelników inscenizację pt. „W ksi±żkowej krainie”. Następnie Mi¶ wraz z przyjaciółmi zaprosił wszystkie dzieci do konkurencji takich jak: zabawa ze ¶piewem „Ja mam misia pluszowego”, zagadki, „Co to za pluszak?”, rysowanie misia z zawi±zanymi oczami oraz zabawy przy muzyce. Podczas spotkania panowała miła i przyjemna atmosfera,
a Mi¶ wzbudzał u wszystkich sympatie i u¶miech na twarzy. Na zakończenie dzieci otrzymały słodkie co nieco.

Dziękujemy za wspóln± zabawę i zapraszamy za rok.