Gminna Biblioteka Publiczna
w Lelowie
ul. Szczekocińska 31
42-235 Lelów

Dyrektor GBP - mgr Anna Teleszko
tel.  (034) 35-50-090 

 e-mail: gbp.lelow@op.pl

adres strony: http://www.bibliotekalelow.pl

Filia Nr 1 w Drochlinie 
Drochlin 73
e-mail: gbpdrochlin@wp.pl

Filia Nr 2 w Nakle
Nakło 199
e-mail:biblioteka-naklo@wp.pl

Filia Nr 3 w Podlesiu
Podlesie 152
e-mail:bibliotekapodlesie@op.pl                                                  Powrót