2
GBP w Lelowie złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie w wysokości 1000 zł w ramach Mikrograntu „Podaj Dalej” na zorganizowanie 4 spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich  biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek. - więcej->
          WAKACJE W BIBLIOTECE                                

  W dniach od 15 do 19 lipca 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyły się zajęcia dla dzieci w młodszym wieku szkolnym
- więcej->

26 czerwca 2013 r. w GBP w Lelowie nastąpiło podsumowanie projektu 

Światu dajesz kształt przez twoje czynyProgramu Rozwoju Bibliotek

W podsumowaniu poza uczestnikami udział wzięły władze gminy z  Wójtem Jackiem Lupą, Skarbnik Lidią Piestrzyńską, Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Dragańskim. Uczestniczyli też radni oraz sołtysi, Instruktor BŚ
w Katowicach P.  Agnieszka Grefkowicz oraz Kierownik działu instrukcyjnego BP 

w Częstochowie – Anna Knysak, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół współpracujących, członkowie Partnerstwa działającego przy Bibliotece, bibliotekarze-więcej -> 

W dniu 8 czerwca 2013 r. odbyły się warsztaty plastyczne z Mirosławą Truchtą-Nowicką - artystką, absolwentką Instytutu Plastyki WSP w Częstochowie, wydziału Projektowania Plastycznego. Spotkanie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, projektu „Światu dajesz kształt przez twoje czyny” - więcej->

Dzień Dziecka  z "Tajemniczym Ogrodem" w Bagateli  
W ramach
 Programu Rozwoju Bibliotek, 
projektu "Światu dajesz kształt przez twoje czyny",
w dniu 1 czerwca 2013 r. odbyła się wycieczka do Krakowa na musical "Tajemniczy ogród", w reżyserii Janusza Szydłowskiego ze świetną obsadą m.in.  Magdaleny Walach, Przemysława Branny, Piotra Urbaniaka
i in. 
-więcej->   

      Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Bibliotek
oraz z Budżetu Gminy Lelów.