Uczniowie Gimnazjum w Lelowie zwiedzali wystawę
"Jan Paweł II na kartkach i znaczkach pocztowych"
26 kwietnia 2014 r. odbyło się otwarcie wystawy
"Jan Paweł II na kartkach i znaczkach pocztowych"
 pochodzących ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Częstochowie
zorganizowanej z okazji kanonizacji Jana Pawła II
oraz koncert kwartetu smyczkowego "Espressivo".
Usłyszeliśmy najpiękniejsze utwory muzyki sakralnej i klasycznej.
"Aktywne życie z pasją"
Nordic Walking w dniu 22 kwietnia 2014 r. (wtorek).
Następny spacer z kijkami 29 kwietnia (wtorek) o godz. 17:00
Spotykamy się na placu przy bibliotece, a z pozostałą grupą
o godz. 17:20 koło zalewu.
Konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny

Uczniowie: SP Fundacji "Elementarz" w Nakle, SP
w Szczekocinach, SP w Przyrowie wykonali ozdoby wielkanocne na kokurs ogłoszony przez bibliotekę
w Nakle. Prace zostaną ocenione po Świętach Wielkanocnych, a najciekawsze nagrodzone. Zainteresowani mogą zwiedzać wystawkę
do 18.04. 2014r.
                                                                         ( E.N.)    
Zajęcia w bibliotece w Nakle.
Uczniowie Społecznej Szkoły w Szczekocinach  przybyli na  spotkanie do biblioteki w Nakle. Celem zajęć było piekne czytanie, rozwiązywanie zagadek i krzyżówek o wiośnie. Uczniowie przyjechali z opiekunem panią M. Bieniek, która prowadzi zajęcia teatralne w wyżej wymienionej szkole. Do przeczytanych bajek wykonają ilustracje.
                                                                   (E. N.)