„Od Denara do Grosza. Pieniądz mieszczan lelowskich”
25.03.2017 r.