To miejsce przeznaczone jest na gorące podziękowania dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób
i w jakiejkolwiek formie, dawniej i aktualnie wspomogli naszą bibliotekę. Okazana  hojność i dobroć jest dla nas dowodem, że zawsze możemy liczyć na Państwa pomoc, i że nigdy nie pozostajemy osamotnieni w naszych codziennych zmaganiach.

DZIĘKUJEMY:

° Panu Jackowi Lupie - Wójtowi Gminy Lelów
° Pani Lidii Piestrzyńskiej  - Skarbnikowi Gminy Lelów
° Panu Antoniemu Białowąs
° Pani Danucie Stawińskiej - Apteka prywatna w Lelwoie
° Panu Markowi Ćwiekowi - dyrektorowi Gimnazjum w Lelowie
° Panu Andrzejowi Bąbce - dyrektorowi SP w Lelowie
° Ks. Zygmuntowi Zaborskiemu
° Pani Stanisławie Napora
° Pani Stanisławie Bąbce - właścicielce Sklepu Wielobranżowego
° Państwu M. i H.Pawlik - właścicielom Hurtowni Wielobranżowej  HEMA
° Pani Marii Beleć - właścicielce Sklepu Wielobranżowego Cezar
° Państwu H. i B. Pośpiech -  "Pośpiech" PPHU
° Pani Renacie Wasik - F.H.U. "BLACHOMET" S.J.
° Panu Marianowi Wójcik - radnemu
° Pani Mariannie  Dziura- radnej
° Panu Jackowi Grewendzie - radnemu
° Panu Tadeuszowi Ozga - właścicielowi Firmy Wiertniczej
° Panu Henrykowi Radkowskiemu  - przewodniczącemu RG
° Pani Teresie Miłek- właścicielce Sklepu Aronia
° Panu Rafałowi Besowskiemu z Katowic
°
Pani Zofii Podolskiej
°
LTHK im. Walentego Zwierkowskiego
° Panu Adamowi Glince - Piekarnia w Dąbrownie