POZYSKANE ŚRODKI
 • W 2004r.  Fundacja im. Andrzeja Urbańczyka z siedzibą w Krakowie przekazała GBP w Lelowie komputer wraz z oprogramowaniem. Środki na zakup 2.400 zł  przekazał Bank Gospodarki Żywnościowej w Częstochowie. 

 • W 2006r. w bibliotece głównej zainstalowano komputery o  łącznej wartości 10.000 zł i INTERNET “W Ramach Programu IKONKA jako Dar Ministerstwa Nauki i Informatyzacji”. 

 • W 2007r.skomputeryzowano również filie. Na wniosek GBP w lelowie, w ramach  Programu Operacyjnego „Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego”,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało środki w kwocie 10.000 zł 

 • W 2007 r. GBP otrzymała  ze środków  finansowych Biblioteki Narodowej  9.120 zł na zakup książek dla bibliotek publicznych naszej gminy. 

 •  W 2008 r. GBP otrzymała  ze środków  finansowych Biblioteki Narodowej 11.500 zł na zakup książek dla bibliotek publicznych naszej gminy. Ponadto zakupiono wiele książek ze środków finansowych gminy.

 • W 2009r. na wniosek GBP w Lelowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotację w kwocie 3.450 zł na realizację projektu ...ja z tobą pójdę wszędzie, poprzez zimowe wieczory, w kraje wesela”..

 • W 2009r. GBP otrzymała ze środków finansowych Biblioteki  Narodowej  3.400 zł na zakup książek dla bibliotek publicznych naszej gminy. 

 • W 2010r. GBP otrzymała ze środków finansowych Biblioteki  Narodowej  3.400 zł na zakup książek dla bibliotek publicznych naszej gminy. 

 • W 2010r. na wniosek  GBP w Lelowie przyznano dotację 2.930 z Funadacji Orange  w ramach programu "Akademia Orange dla bibliotek".  

 • W 2011 na wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie,   w wyniku konkursu POKL dla działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, przyznano  dofinansowanie projektu pt. "Aby wyrośli tacy, którzy ponad poziomy wznieść się zapragną" w kwocie 50.000 zł .

 • W 2011r. na  projekt "Ja cię bez trudu nauczę tego, co przydać się może..." złożony  w listopadzie 2010r.  do MKiDN w ramach Programu Wydarzenia Artystyczne Priorytet 4 Literatura  GBP w Lelowie przyznano dofinansowanie w wysokości  7.100 zł

 • W 2011r. na zakup książek dla GBP w Lelowie przyznano kwotę  6.000 zł w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ  "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"  

 • W 2011r. na wniosek GBP w Lelowie złożony do Fundacji Orange przyznano kwotę 3.892,17 zł  w ramach programu "Akademia Orange dla bibliotek".  

 • W 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie aplikowała do konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie jako biblioteka wiodąca i znalazła się na liście finalistów II rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Dzięki uczestnictwu w Programie do GBP Lelowie   i filii bibliotecznych trafił sprzęt komputerowy o wartości 32.174 zł, a pracownicy biorą  udział w szkoleniach specjalistycznych, informatycznych oraz warsztatach z planowania rozwoju biblioteki.

 • W 2011r. GBP w Lelowie pozyskała  kwotę 1.700,00 zł  od osób prywatnych na wydanie książki pt. "Już za chwilę" oraz inne działania Biblioteki.

 • W 2012 r. na wniosek GBP w Lelowie złożony do Fundacji Orange przyznano dotację 2.270,43 zł  w ramach programu "Akademia Orange dla bibliotek". 

 • W 2012 r. na zakup książek dla GBP w Lelowie przyznano kwotę  7.400 zł w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ  "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".

 •  W grudniu 2012r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie zdobyła I miejsce i nagrodę  5.000 zł w konkursie  "Gminne koalicje (Partnerstwa) na rzecz rozwoju Bibliotek 2012”.
 • W wyniku Konkursu Grantowego "Aktywna Biblioteka" projekt złożony przez Gminną Bibliotekę  Publiczną w Lelowie pt. "Światu dajesz kształt przez twoje czyny" zaostał zarekomendowany do dofinansowania w kwocie 4.990 zł.

 • Na wniosek GBP w Lelowie złożony do Fundacji  Orange w 2013 r. przyznano  dotację w wysokosci  4.794,68 zł w ramach programu "Akademia Orange dla bibliotek" . 

 • W 2013 r. GBP w Lelowie złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie w wysokości 1000 zł w ramach Mikrograntu "Podaj Dalej" na zorganizowanie 4 spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek.

 • W 2013 r. na zakup książek dla GBP w Lelowie przyznano kwotę  4.800 zł w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ  "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"

 • Na wniosek GBP w Lelowie złożony do Fundacji  Orange w 2014 r. przyznano  dotację w wysokosci 
  3.902,36 zł 
  w ramach programu "Akademia Orange dla bibliotek" .

 • W 2014 r. na zakup książek dla GBP w Lelowie przyznano kwotę  4.500 zł w ramach  NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA  "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".
 •  
 • W 2014 pozyskano kwotę 500 zł  z Krakowskiego Banku Spółdzielczego na reklamę, dzięki czemu zakupiono kamizelki odblaskowe dla seniorów .

 • Na wniosek GBP w Lelowie złożony do Fundacji  Orange w 2015 r. przyznano  dotację w wysokosci 
  2.119,86 zł 
  w ramach programu "Akademia Orange dla bibliotek" .

 • W 2015 r. z BN na zakup książek dla GBP w Lelowie przyznano kwotę  7.340 zł. Kwotę powyższą zrealizowano ze środków finanowych Biblioteki Narodowej w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa   "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"

 • W 2016 r. na zakup książek dla GBP w Lelowie przyznano kwotę  7.400 zł. Kwotę powyższą zrealizowano ze środków finanowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa   zgodnie z Priorytetem 1 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"
 •   
 • W 2016 r. na wniosek złożony przez GBP w Lelowie do Instytutu Książki  w Warszawie,  Biblioteka otrzymała  dofinansowanie w kwocie 29.998 zł na  realizację zadań związanych z zakupem nowoczesnego sprzętu komputerowego w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2016".      
 •   W 2017r. na zakup książek dla GBP w Lelowie przyznano kwotę  4.400 zł. Kwotę powyższą zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa   zgodnie z Priorytetem 1 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"
 • W 2018 r. na zakup książek dla GBP w Lelowie przyznano kwotę 4.400 zł. Kwotę powyższą zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zgodnie z Priorytetem 1 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".