RAJD ROWEROWY  ODJAZDOWO W LELOWIE
11 lipca 2017 r.