Wyniki konkursu
PLASTYCZNEGO NA PLAKAT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO


Na konkurs złożono 11 prac plastycznych w tym 4 prace niezgodne z regulaminem.
Biorąc pod uwagę pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, czytelność przekazu oraz estetykę wykonania, komisja oceniła prace przyznając następujące miejsca:

I miejsce - Oliwia Wanicka kl. Va  SP Lelów
II miejsce - Daria Zatońska kl. VI  SP Nakło
III miejsce - Bartosz Urbańczyk kl. IIIs Gimnazjum Lelów

Uczestnikom zostały przyznane dyplomy i nagrody książkowe.