WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. "Moja ulubiona postać bajkowa"

Do konkursu przystąpiło łącznie  46 uczestników ze szkół podstawowych i przedszkoli gminy Lelów. Uczestnicy wykonywali z plasteliny, modeliny lub masy solnej jedną pracę plastyczną - swoją ulubioną postać z bajki lub baśni ( wielkość pracy dowolna).

Komisja  biorąc pod uwagę pomysłowość , estetyczne i ciekawe wykonanie pracy, samodzielność wykonania prac,  oceniła prace i przyznała następujące miejsca:

 KATEGORIA I (3-6lat)

I miejsce - Idziak Jagoda   Oddział Przedszkolny w Drochlinie

   I miejsce - Zięba Klaudia  Oddział Przedszkolny w Drochlinie

I miejsce - Ptasik Mateusz  Przedszkole w Lelowie

KATEGORIA II (7-10 lat)

I miejsce – Fąfera Jan SP Ślęzany

II miejsce – Groja Zuzanna SP Nakło

II miejsce - Miszczyk Mateusz SP Nakło

III miejsce -  Dominika Stępień SP Drochlin

Wyróżnienia

 Kaczmarzyk Marlena SP Nakło

 Pytlarz Julia SP Ślęzany

KONKURS PLASTYCZNY

Moja ulubiona postać bajkowa

       

Królewna, czarodziej, kot w butach – każde dziecko ma swoją ulubioną postać z bajki. Dzieci chętnie wyobrażają sobie, jak ulubieniec wygląda i jakie miewa przygody. Teraz mogą podzielić się swoją wyobraźnią i umiejętnościami plastycznymi z innymi tworząc tę postać.

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie.

Celem konkursu jest:

- pobudzanie aktywności twórczej dzieci

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci

- zwrócenie uwagi na walory wychowawcze baśni

- propagowanie bajek i baśni

Temat konkursu: „Moja ulubiona postać bajkowa”.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Biblioteki

Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 3 do 10 lat

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

KATEGORIA I (dzieci w wieku 3-6 lat)

KATEGORIA II (dzieci w wieku 7-10 lat)

Warunki uczestnictwa

  1. Uczestnicy konkursu wykonują z plasteliny, modeliny lub masy solnej jedną pracę plastyczną - swoją ulubioną postać z bajki lub baśni ( wielkość pracy dowolna).
  2.  Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.
       3.  Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane

4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (tj. m.in. umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).

Termin i warunki dostarczenia prac

  1. Prace należy składać do 30 kwietnia 2010r. na adres;
                                                                                                 Gminna Biblioteka Publiczna
   ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
  1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

Ocena i przyznanie nagród

  1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.
  2. W ocenie będą brane pod uwagę:
- pomysłowość 
- estetyczne i ciekawe wykonanie pracy
- samodzielność wykonania prac
  1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie oraz pisemnie.
  2. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody.
  3. Nagrody zostaną wręczone w maju br.
  4. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w stosowym czasie.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE