“100-lecie odzyskania Niepodległości na Ziemi Lelowskiej”,

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie wraz z Klubem Seniora oraz Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego zaprosili na spotkanie poświęcone "100-leciu odzyskania Niepodległości na Ziemi Lelowskiej", które odbyło się 10 listopada 2018 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie wraz z Klubem Seniora oraz Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego zaprosili na spotkanie  poświęcone “100-leciu odzyskania Niepodległości na Ziemi Lelowskiej”, które odbyło się 10 listopada 2018 r..
Gości przywitała pani Dyrektor Biblioteki Anna Teleszko, a następnie zabrał głos Krzysztof Molenda Wójt Gminy Lelów. Prelekcję prowadził  były prezes LTH-K, członek Klubu Seniora  Marian Nowak, na której przypomniał historie lokalne i przedstawił postacie związane z Ziemią Lelowską, które przyczyniły się do tworzenia polskiej państwowości zarówno na szczeblu lokalnym jak i międzynarodowym. Głos zabrał również członek LTH-K i Klubu Seniora Jerzy Karolczyk , który nakreślił historyczny rys społeczeństwa Lelowa w pierwszych dniach wolności.  
Po prelekcji zaprosiliśmy gości do Izby Tradycji Ziemi Lelowskiej na przygotowaną okolicznościową wystawę  poświęconą „100-leciu odzyskania Niepodległości na Ziemi Lelowskiej”. Zaprezentowaliśmy eksponaty i dokumenty związane z naszą „Małą Ojczyzną” tamtych lat. Przewodnikiem po Wystawie był członek Klubu Seniora, były strażak Marek Łachański. Następnie zaprosiliśmy uczestników spotkania do dyskusji przy kawie i cieście, a także do śpiewu niepodległościowych pieśni zawartych w przygotowanych śpiewnikach. W 100 rocznicę odrodzenia oddaliśmy hołd ludziom, którzy Polskę nosili w sercu i swoim życiem dali dowód swojego patriotyzmu.