70 lat minęło

W piątek, 29 grudnia 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie świętowała swój Jubileusz 70-lecia. Główne obchody odbyły się w siedzibie biblioteki. To tam po południu zebrali się zaproszeni goście, przedstawiciele samorządów, dyrektorzy placówek oświatowych w gminie, dyrektorzy bibliotek ościennych gmin, obecni i emerytowani pracownicy biblioteki, nauczyciele i czytelnicy
70 lat minęło

To tam po południu zebrali się zaproszeni goście, przedstawiciele samorządów, dyrektorzy placówek oświatowych w gminie, dyrektorzy bibliotek ościennych gmin, obecni i emerytowani pracownicy biblioteki, nauczyciele i czytelnicy. Wśród gości znaleźli się: Marianna Dziura (Radna Rady Powiatu Częstochowskiego), która reprezentowała Starostę Częstochowskiego, Joanna Hudzik (Radna Powiatu Częstochowskiego) Krzysztof Molenda (Wójt Gminy Lelów), Władysław Jaworski (Przewodniczący Rady Gminy), Edyta Tyjas, Marian Wójcik, Ryszard Niepsuj, Andrzej Bąbka (Radni Rady Gminy Lelów), dr Magdalena Madejska (Kierownik Działu Instrukcyjnego Biblioteki Śląskiej), Anna Knysak (Kierownik Działu Instrukcyjnego BP w Częstochowie),  Ewa Molenda (Dyrektor GOK w Lelowie), Renata Samek (Dyrektor ZSzP w Lelowie), Iwona Stryjniak (Dyrektor SP w Podlesiu), Dorota Kulawiak (Kierownik PBP WOM), Mirosław Skrzypczyk, Zbigniew Bryła (Prezes, Wiceprezes LTHK), nauczyciele, seniorzy i in. Gości przywitała Dyrektor Biblioteki Anna Teleszko, która odczytała treść aktu erekcyjnego otwarcia biblioteki z dnia 21 grudnia 1947 r. i krótko wprowadziła w historię biblioteki.  Następnie poinformowała o nowym wydawnictwie – historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie pt. „70 lat minęło”, które ukazało się w końcowych dniach grudnia 2017 r. . Dyrektor Anna T. zakomunikowała, że biblioteka to przede wszystkim ludzie, bez których wsparcia, porad i merytorycznej pomocy niemożliwe byłoby efektywne zorganizowanie wielu działań, że jubileusz jest okazją do złożenia podziękowań.       
W ramach podziękowań wręczyła Radnej Powiatowej, Panu Wójtowi, przewodniczącemu Rady Gminy oraz dyrektorom i kierownikom –  przedstawicielom szkół, stowarzyszeń i instytucji z terenu Gminy Lelów  – skromną statuetkę upamiętniającą uroczystość 70-lecia. Podziękowania skierowano również do tych, dla których istnieją  biblioteki – czytelników. Pani Ewelina Milka zaprosiła czytelników, którzy wyróżniają się wśród publiczności czytającej  wieloletnią, aktywną   przyjaźnią z biblioteką. O wręczenie medali upamiętniających jubileusz poproszono Przewodniczącego Rady Gminy Lelów – Władysława Jaworskiego . Za miłość do książek i pasję czytania statuetkami wyróżniono pięciu czytelników, którzy wiernie i systematycznie,  przez kilkadziesiąt lat przyjaźnią się z książką i są czytelnikami GBP. Statuetki wręczył Wójt Gminy – Krzysztof Molenda.

Na spotkaniu  dyrektor biblioteki wyróżniła medalami upamiętniającymi jubileusz 70-lecia aktualnych pracowników,  byłych kierowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie, którzy przez wiele lat tworzyli jej historię, tradycję i wizerunek placówki. Podziękowała za wieloletnią pracę z książką i czytelnikiem oraz za dbałość o rozwój Biblioteki, a dyrektorom ościennych bibliotek za współpracę.

Jubileuszowa uroczystość była również okazją do wręczenia nagród zwycięzcom w konkursie literackim pt „Ja i moja biblioteka”. Przedmiotem konkursu był krótki tekst literacki (wiersz, esej, opowiadanie, reportaż) związany z biblioteką.

Komisja przyznała dwa I miejsca i  3 wyróżnienia. Na uroczystości 70-lecia wręczono nagrody zwycięzcom konkursu, tym którzy zajęli I miejsca:

w Kategorii: Dzieci do 12 lat – zwyciężyła Łucja Łapaj ze Staromieścia.

w grupie wiekowej: Młodzież w wieku 13-17 lat – zwyciężyła – Julia Kaźmierczak ze Szkoły Podstawowej w Podlesiu.
O wręczenie nagród poproszono Wójta Gminy – Krzysztofa Molendę.
Podczas spotkania na monitorze wyświetlano prezentacje z działań i projektów realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lelowie na przestrzeni 10 lat.

Gratulacje w imieniu Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli złożyła Radna Marianna Dziura. Słowa uznania dla działalności biblioteki, jej pracowników i rozwoju placówki wyraził Wójt Gminy Krzysztof Molenda oraz podarował upominek w postaci statuetki. Przewodniczący Rady Gminy Władysław Jaworski złożył życzenia i wręczył kwiaty.  Dyrektor Anna Teleszko odebrała mnóstwo gratulacji, życzeń, kwiatów i prezentów .

Następnie zaproszono gości do wysłuchania koncertu Kwartetu Smyczkowego Espressivo.

Był smaczny tort, ciulim, przekąski i 100 lat.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za życzenia i obecność na naszej uroczystości.