“Aktywne życie z pasją”

SOBÓTKOWE OGNISKO

Jak co roku 24 czerwca NAD JEZIORKIEM, nawiązując do dawnych rodzimych tradycji,
seniorzy spotkali się na sobótkowym ognisku i pieczonkach,  puszczali  wianki z zapalonymi świecami.
Jak tradycja każe, wierzymy, że zwyczaje i obrzędy sobótkowe zapewnią
świętującym zdrowie i urodzaj.