“Aktywne życie z pasją”

14 marca 2017 r. grupa seniorów uczestniczyła w wycieczce do Czarncy. Czarnca to wieś w gminie Włoszczowa, miejsce urodzenia i pochówku wielkiego hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego, w XVII wieku właściciela Czarncy. We wsi można napotkać wiele śladów po Hetmanie. Od 1992 r. dba o nie Towarzystwo Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego. Przedstawiciel w/w Towarzystwa oprowadził nas i opowiedział o zachowanych zabytkach

“Aktywne życie z pasją”

Zwiedziliśmy wczesnobarokowy kościół pod wezwaniem Świętego Floriana, który powstawał w latach 1640-1659,
a ufundował go właśnie Stefan Czarniecki, o czym świadczy kamienna tablica nad głównym wejściem. W kościele mieliśmy możliwość obejrzeć sarkofag ze szczątkami hetmana, tablice pamiątkowe, pamiątki z pogrzebu. W bocznej kaplicy obejrzeliśmy pamiątki związane z hetmanem – wśród nich stary, XVI wieczny obraz Matki Boskiej, kapę uszytą z czapraka okrywającego wierzchowca szwedzkiego króla, Karola X Gustawa, zdobytego przez żołnierzy Czarnieckiego w zwycięskiej bitwie pod Rudnikiem (nad Sanem), serce dzwonu przywiezionego przez Czarnieckiego z Moskwy, jego konny portret oraz naczynia i szaty liturgiczne jego fundacji.
Pamięć o Czarnieckim w Czarncy jest żywa. Przed szkołą stoi pomnik bohatera projektu prof. Mariana Koniecznego, który postawiono w 1999 r.. Zwiedziliśmy również Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Stefana Czarnieckiego (kiedyś Izba Pamięci) znajdujące się w murach przedwojennego budynku Szkoły Podstawowej.
W przestronnych pomieszczeniach centrum obejrzeliśmy „liczne eksponaty nawiązujące do epoki, w której żył Czarniecki, starodruki z XVII wieku, dokumenty podpisane przez hetmana, repliki uzbrojenia, ornaty,  
a także zbiory pamiątek po uroczystościach państwowych, jakie odbywały się w Czarncy z udziałem najwyższych władz, m.in. w latach 30. XX w.” Dziękujemy Panu Wójtowi, K. Molendzie za zorganizowanie transportu.
Była to znakomita okazja do obcowania z historią ważną dla każdego Polaka.