“Aktywne życie z pasją”

We wtorek 10 maja 2016 r. odbyło się spotkanie seniorów. Na spotkaniu wspominano ostanie wycieczki, uzgodniono trasę kolejnego wyjazdu i zaplanowano działania na najbliższe spotkania.