“Aktywne życie z pasją”

W niedzielę 8 maja 2016 r. nasi seniorzy uczestniczyli w SENIORALIACH zoranizowanych w Parku Śląskim w Chorzowie.