“Aktywne życie z pasją”

We wtorek 4 lutego br. odbyło się spotkanie seniorów. Tematem spotkania była "segregacja odpadów komunalnych".

Zagadnienie omówiła  i na pytania uczestników odpowiadała Pani Anna Sikora
pracownik Urzędu Gminy w Lelowie. Każdy z uczestników otrzymał ulotkę z zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lelów.
Pani Ani dziękujemy za jasno i wyczerpująco przedstawiony temat.