“Aktywne życie z pasją”

19 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie seniorów, na którym omówiono program działań na najbliższe tygodnie.