“Aktywne życie z pasją”

We wtorek 12 listopada 2019 r. odbyło się w Bibliotece czwarte spotkanie seniorów w ramach realizowanego projektu ” Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów” Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiono wyniki projektu oraz oficjalnie wręczono Mapy Lokalnych Potrzeb Seniorów.