“Aktywne życie z pasją”

21 lipca 2015 r. odbyliśmy wędrówkę ŚLADAMI LELOWSKICH ŻYDÓW. Inicjatorem spotkania oraz przewodnikiem był Prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego Mirosław Skrzypczyk.