“Aktywne życie z pasją”

We wtorek 11 czerwca 2019 r. 14 osobowa grupa seniorów wzięła udział w projekcie społecznym "Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów" w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2019 współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Było to pierwsze spotkanie w ramach projektu - wykład z częścią warsztatową, na którym seniorzy tworzyli "mapę swoich potrzb". Drugie spotkanie - spacer - terenowa metoda badawcza zaplanowano na dzień 13 sierpnia br. (wtorek) na godz. 12:00. ZAPRASZAMY