“Aktywne życie z pasją”

23 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie seniorów. Na spotkaniu seniorzy skręcali rureczki, a następnie wyplatali koszyczki za pomocą techniki wiklina papierowa.