“Aktywne życie z pasją”

We wtorek 21 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie seniorów.