BADANIA ARCHEOLOGICZNE W LELOWIE 2015

Na przełomie lipca i sierpnia 2015 roku trwał drugi sezon badań archeologicznych na stanowisku kultury przeworskiej w Lelowie przy ul. Źródlanej. Prace były kierowane przez Tomasza Wagnera z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a brali w nich udział studenci archeologii tegoż Instytutu.

Na przełomie lipca i sierpnia 2015 roku trwał drugi sezon badań archeologicznych na stanowisku kultury przeworskiej w Lelowie przy ul. Źródlanej. Prace były kierowane przez Tomasza Wagnera z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a brali w nich udział studenci archeologii tegoż Instytutu. W toku tegorocznych prac otwarto wykopy o łącznej powierzchni 4 arów. Udało się uchwycić kontynuację, poświadczonej rok temu, dużej konstrukcji słupowej. Niestety stopień zachowania tych dołków posłupowych był zły, partie stropowe obiektów zostały zniszczone przez działalność rolną. Wskazuje to na ciągłe niszczenie przez orkę stanowiska archeologicznego i pilną potrzebę pełnych badań wykopaliskowych w tym miejscu. Bardzo ważne okazało się odkrycie kolejnego obiektu chaty ziemiankowej. Była ona oddalona o zaledwie około 3 metry od podobnego obiektu odkrytego w roku ubiegłym. Obiekt o wymiarach ok. 4×5 metrów przyniósł znaczną liczbę zabytków ruchomych. Przede wszystkim była to ceramika lepiona ręcznie i kości zwierzęce, a także zabytki wydzielone: drobne przedmioty metalowe, intencjonalnie zbierane przez ludność kultury przeworskiej skamieniałości, przęślik. Niezwykle interesujące z tego zestawu są dwa zabytki. Jeden z nich to fragment ceramicznego rogu, być może barbarzyńskie naśladownictwo rzymskich szklanych rogów do picia. Drugi z wymienianych zabytków to żelazny drobny przedmiot, który stanowi niemałą zagadkę, a prawdopodobnie jest tokiem włóczni (dolnym okuciem drzewca włóczni) na trzpieniu. Typ ten jest bardzo rzadki, byłby to zaledwie szósty egzemplarz tego typu zabytku znany
z obszaru zajmowanego przez kulturę przeworską. Byłby to zarazem jedyny egzemplarz znaleziony w obiekcie osadowym i najmłodszy ze wszystkich znanych. Wszystkie wymienione obiekty i zabytki datować należy na wczesny okres rzymski (I wiek po Chrystusie). Podobnie jak w roku poprzednim, tak i w tym, w humusie znaleziono kilkanaście monet. Większość z nich to tzw. denary jagiellońskie datowane na panowanie króla Władysława Warneńczyka (1434-1444) i króla Kazimierza Jagiellończyka (1447-1492).

Prace wykopaliskowe będą z pewnością kontynuowane w roku przyszłym.

                                                                       (tekst i fotografie Tomasz Wagner)