Czy znasz baśnie Hansa Chrystiana Andersena?

15 kwietnia 2015 r. Biblioteka w Nakle chcąc wzbudzić zainteresowanie baśniami wśród dzieci, przeprowadziła konkurs poświęcony twórczości H. Ch. Andersena. Uczestnikami konkursu byli uczniowie SP w Nakle .