Danuta Błaszczyk

Spotkanie

Dziękuję za miłe spotkanie,
czuję się jak w rodzinie – wśród
bliskich, kochanych od Pana nam danych.
Pragnę Wam powierzać moje smutki i żale
i spotykać się stale.
Wtedy moje serce ożyje i mocno zabije,
gdyż koleżanki i koledzy
powinni się szanować i jednoczyć,
dumnie i z miłością przez życie kroczyć.