DZIEŃ SENIORA

20 listopada 2015 r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Seniora. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wójt Gminy Lelów Pan Krzysztof Molenda

DZIEŃ SENIORA

20 listopada 2015 r.  obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Seniora. 

 

Grupę Seniorów na spotkaniu w Bibliotece ciepło powitała, składając serdeczne życzenia, P. Dyrektor GBP Anna Teleszko. Uroczystość Dnia Seniora uświetnił swoim przybyciem Wójt Gminy Lelów P. Krzysztof Molenda
z koszem słodkości i dobrym, życzliwym słowem dla trochę wcześniej urodzonych mieszkańców Gminy. Uczestnicy zostali obdarowani symboliczną różą oraz małym upominkiem, przypominającym wcześniejsze  biesiady, wycieczki, ogniska. Były to, dla niektórych, chwile zadumy nad upływającym czasem i wspomnień osób, które odeszły. Wieczór upłynął w miłej, przyjaznej atmosferze, przy kawie, cieście, a także wspólnym śpiewaniu do akompaniamentu
P. Grzegorza na akordeonie. Spotkanie z okazji Dnia Seniora to także moment przypomnienia o istnieniu osób starszych i podkreślenia ich znaczenia w społeczeństwie.