Filia Biblioteczna w Drochlinie Drochlin 74 42-235 Lelów

Filia została założona w 1974 r. Od 2003 r. do sierpnia 2019 r. mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej w Drochlinie. Aktualnie mieści się w budynku OSP i zajmuje  jedno pomieszczenie na parterze, o powierzchni 43 m2 . Nie posiada odrębnej czytelni, a jedynie niewielki kącik czytelniczy

Biblioteka w Drochlinie została założona w 1974 r. jako Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lelowie. Rozpoczęła działalność oraz systematyczne wypożyczanie książek od 1 listopada 1974 roku. Biblioteka mieściła się w budynku po byłej Szkole Podstawowej ( obecnie nie istniejący)
i zajmowała 1 pomieszczenie o powierzchni 40 m². Kierownikiem filii  była wówczas Jadwiga Misztal. Na koniec roku 1975, na łączną liczbę 722 mieszkańców Drochlina, w bibliotece zarejestrowanych było 118 czytelników. Księgozbiór liczył 1853 woluminy. W tym czasie istniała również pomocnicza placówka filii biblioteki publicznej – Punkt Biblioteczny w Mełchowie, który powstał 18.09.1975
i zlokalizowany był w domu prywatnym. Wieś Mełchów zamieszkiwało  210 osób. Jak wynika z prowadzonej dokumentacji zarejestrowanych było  50 czytelników. Punkt biblioteczny w Mełchowie przetrwał do sierpnia 1989 roku.

                   W kolejnych latach biblioteka w Drochlinie stopniowo powiększała swój zbiór książek
i liczbę czytelników. We wrześniu 1977 roku kierownikiem została Zofia Stępień, a następnie przez  rok na przełomie  1983-84 – Barbara Fiuta. Od 1984 r. do lipca 1991 r. bibliotekę prowadziła Ewa Kolano (Nędza). Przez te lata liczba czytelników wynosiła od 100 do 150. Oprócz działalności związanej z wypożyczaniem książek, biblioteka zajmowała się różnymi formami pracy z czytelnikiem. Sporządzane były gazetki, wystawki książek, organizowane konkursy literackie oraz czytanie bajek dla dzieci. Rok 1989 okazał się dość trudnym dla działalności Biblioteki, ponieważ był to czas, kiedy
o mało nie nastąpiła likwidacja filii.  Budynek, w którym wcześniej mieściła się biblioteka już nie  nadawał się do użytku – groził zawaleniem. Powstał więc problem lokalizacji siedziby biblioteki. Cały zbiór książek i dokumentacja  były już przewiezione do GBP w Lelowie, ale dzięki aktywnej postawie
i zaangażowaniu niektórych działaczy samorządu  wsi  w 1991 r. wróciły  z powrotem do Drochlina.
W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły   postanowiono zbiory umieścić w budynku nowej Szkoły Podstawowej  na piętrze w jednej z sal o powierzchni 24 m² . Było to małe pomieszczenie, będące jednocześnie czytelnią i wypożyczalnią. Wraz z umieszczeniem biblioteki w szkole zredukowano  wymiar pracy etatowej do ¼, czyli do 10 godzin tygodniowo i tak  jest do chwili obecnej.  Kierownikiem została Elżbieta Kaiser i pracowała w bibliotece do 1994 r. Po niej obowiązki bibliotekarza i funkcję kierownika Filii w Drochlinie przejęła Renata Nowak (Wawer). Obowiązki służbowe pełniła do 2003r. W tym czasie Biblioteka organizowała  konkursy literackie, konkursy wiedzy, czytanie wierszy, baśni i legend, konkursy plastyczne, dyskusje nad książką, wycieczki uczniów do biblioteki, lekcje biblioteczne oraz inscenizacje. Na szczególne wyróżnienie w pracy bibliotecznej zasługiwały bogate formy aktywności, wśród których było bardzo dużo występów artystycznych dzieci i młodzieży szkolnej oraz warsztatów plastycznych. W pracy bibliotecznej nie zapominano  o obowiązkach wynikających z głównych zadań placówki. W latach tych dokonano w bibliotece reklasyfikacji zbiorów zgodnie z nową normą biblioteczną, uporządkowano księgozbiór wg działów tematycznych, uzupełniono katalog alfabetyczny, sporządzono zakładki na półki i napisy kierujące czytelnika do szukanej literatury. Reklasyfikacja został przeprowadzona zgodnie
z nowymi zasadami Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

                   Od 2003 roku – do 1 marca 2016 r.  kierownikiem filii w Drochlinie była Anna Bąbka. Od 2016 r. placówką kieruje Magdalena Dors.  Biblioteka jest czynna 2 razy w tygodniu w godzinach 
zaspokajających dostępność czytelników do zasobów. Księgozbiór biblioteki  liczy 5155 woluminów , w tym: literatura piękna dla dorosłych – 2366 wol.; literatura piękna dla dzieci im młodzieży – 1776 wol.; literatura popularnonaukowa – 1013 wol.
W ramach działalności kulturalno- oświatowej organizowano różnego rodzaju zajęcia  dla dzieci, zwłaszcza w czasie ferii zimowych i wakacji: konkursy wiedzy, plastyczne, recytatorskie, gry i zabawy, zajęcia teatralne – inscenizowanie wierszy i bajek, wystawki rocznicowe oraz tematyczne książek,
a w czasie nauki szkolnej – lekcje biblioteczne dla  uczniów  w postaci  ścieżki czytelniczej i medialnej, wycieczki przedszkolaków do biblioteki. Szczególną uwagę poświęcano  rozwojowi czytelnictwa wśród dzieci. Biblioteka przystąpiła do programu „Cała Polska czyta dzieciom”. Sztandarowym punktem działalności biblioteki, wyróżniającym placówkę w środowisku  były organizowane corocznie w latach 2006-2011 wieczory literackie z poezją o tematyce religijnej połączone z promocją książek poetki Zofii Fajkowskiej i mieszkanki Drochlina p. Haliny Kuśmierz. Obie panie są członkiniami Katolickiego Klubu Literackiego we Wrocławiu. W ramach nowoczesnych form edukacyjnych, polegających na wykorzystaniu technologii informacyjnej w pracy z czytelnikiem, od grudnia 2011 roku prowadzony jest e-learningowy kurs języka angielskiego dla dzieci od 6 – 12 roku życia i bierze w nim udział 12 uczestników.

            W listopadzie 2007r. dzięki pozytywnie rozpatrzonemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioskowi złożonemu przez GBP w Lelowie, biblioteka  otrzymała komputer wraz z oprogramowaniem  oraz dostępem do sieci Internet. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.  W 2011 r. biblioteka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek.  Kierownik filii systematycznie bierze udział
w szkoleniach  specjalistycznych, informatycznych oraz warsztatach  planowania rozwoju biblioteki.
Do biblioteki trafił nowy sprzęt komputerowy: 2 komputery z pełnym wyposażeniem, wysokiej klasy urządzenie wielofunkcyjne oraz cyfrowy  aparat fotograficzny. Dzięki programowi i otrzymanemu sprzętowi  Biblioteka stała się atrakcyjniejsza i nastąpił znaczny wzrost odwiedzin w czytelni komputerowej.  

                                                                     (na podstawie zachowanych dokumentów oprac. Anna Bąbka)

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek  8 00 – 14 00

Czwartek  1000 – 16 00

WAKACJE  W BIBLIOTECE 2017 r.

W miesiącu lipcu w każdy poniedziałek i czwartek w bibliotece  w Drochlinie odbyły się, jak co roku zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Może nie było nas zbyt dużo, ale spędziliśmy razem miło czas na czytaniu książek. Dowiedzieliśmy się co żyje w oceanie, dlaczego magiczny niebieski kotek się ukrywał oraz jak fajnie mieć rodzeństwo  i wiele innych ciekawych opowieści. Były też gry i zabawy. Wykonaliśmy wspaniałe prace plastyczne, robiliśmy bransoletki, każdy mógł się poczuć jak mały artysta. Bardzo wszystkim dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się za rok. 

W bibliotece w Drochlinie w dniach 2 – 6 czerwca 2014 r. odbywał się XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Jest to czas, kiedy intensywniej niż zwykle pragniemy wzbudzić w dzieciach chęć czytania i obcowania z książką, aby czytanie zawsze już kojarzyło im się z przyjemnością. W trakcie tego tygodnia  same dzieci decydowały, które  książki  przeczytamy. Chętnie i uważnie słuchały, a potem wspólnie dyskutowaliśmy, malowaliśmy ilustracje do przeczytanych książek, czy też przygotowaliśmy teatrzyk kukiełkowy na podstawie książki.

Ferie zimowe w Bibliotece w Drochlinie

Na ferie zimowe biblioteka przygotowała dla dzieci specjalną ofertę. W wyznaczonych dniach  (11.II, 18.II, 21.II) w godzinach 12.00-16.00 odbywały się zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym.  Zajęcia rozpoczynała projekcja filmu wypożyczonego specjalnie na tę okazję z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Potem miała miejsce krótka dyskusja na temat filmu. Pozostały czas wykorzystywany był na wspólne zabawy karnawałowe (11.II) oraz dowolne gry komputerowe i głośne czytanie literatury dla dzieci.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W BIBLIOTECE W DROCHLINIE

26.XI.2012 r.  był w Bibliotece w Drochlinie dniem obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia. Dzieci przyszły ze swoimi ulubionymi maskotkami. Czytaliśmy bajeczkę o niedźwiadku Kubie pt. „A to pech”, wykonaliśmy prace plastyczne z wykorzystaniem włóczki „Mój ukochany miś” oraz bawiliśmy się i śpiewaliśmy piosenki.

„Hrabia i tajemniczy zamek”

Dnia 9 września 2012 roku w Domu Strażaka w Drochlinie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Artyści wrocławscy z Katolickiego Klubu Literackiego „Źródło” promowali książkę Zbigniewa Ciesielskiego pt. „Hrabia i tajemniczy zamek”.  We wspaniałej scenerii zaprezentowali inscenizację  na podstawie fragmentów książki, której punktem kulminacyjnym  było przyjęcie weselne hrabiego i Gęsiareczki. Uczestnikami biesiady weselnej uczyniono wszystkich przybyłych na spotkanie. Nie zabrakło także wspólnego śpiewu i tańca.

"Czytające przedszkole" akcja realizowana przez Filię GBP w Drochlinie pod hasłem "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM".

Interaktywny kurs języka angielskiego „FunEnglish w bibliotece”  dla dzieci w wieku 6-12 lat w Drochlinie już rozpoczęty. Uczestniczy w nim 10 osób.  Pierwsze zajęcia już za nami. Zajęcia będą się odbywać w poniedziałki i czwartki po 1 godzinie. 
W bibliotece znajdują się 3 komputery, dlatego dzieci będą pracowały równolegle. Jak na razie pełne zadowolenie. Dzieciom bardzo podoba się taka forma nauki języka. 

Dnia 13 czerwca w Drochlinie odbył się wieczór słowno – muzyczny

pt. „EUCHARYSTIA NADZIEJĄ ŚWIATA”

Było to IV spotkanie z poetkami: Zofią Fajkowską oraz Haliną Kuśmierz. Obie panie zaprezentowały własną twórczość poetycką. Miło upłynął czas na słuchaniu wierszy ze zbiorków: „Wielbić Pana chcę”, „Podróż”, „Pod wrocławskim niebem” i wspólnym śpiewaniu pieśni o tematyce religijnej. W spotkaniu uczestniczyło 28 mieszkańców Drochlina.