Struktura Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie

Adres: Drochlin 74, 42-235 Lelów

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek  9:00 – 15:00
Czwartek  11:00 – 17:00

Adres: Nakło 197, 42-235 Lelów

Godziny otwarcia biblioteki:

Wtorek 8:00 - 14:00 
Środa   8:00 – 14:00
Piątek     8:00 – 14:00

Adres: Podlesie, ul. Krótka 3, 42-235 Lelów

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek 12:00 – 16:00
Środa 12:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 12:00

Adres: ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów

Godziny otwarcia: Izba Tradycji Ziemi Lelowskiej czynna w godzinach pracy Biblioteki