Izba Tradycji Ziemi Lelowskiej

Lelów to jak powszechnie wiadomo miejscowość o niezwykle bogatej historii. Wśród mieszkańców nie brakuje osób zafascynowanych jego wielowiekową tradycją oraz lokalną kulturą. Wielu z nich jest członkami aktywnie działającego Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego. Organizacja ta od kilku lat zbierała eksponaty związane z Ziemią Lelowską. W większości, przedmioty te  można łączyć z kulturą ludową i z życiem polskiej wsi. Wszystkie te eksponaty zgromadzono w siedzibie LTHK gdzie powstała Izba Pamięci. Niestety pomieszczenia, w których zbiór ten się znajdował, wymagały poważnego remontu. Jako, że LTHK jest organizacją społeczną, a jej członkowie działają w swoim czasie prywatnym, brakowało osób, które mogły by się zająć konserwacją i odpowiednim wyeksponowaniem zgromadzonej kolekcji. Brakowało też informacji wśród mieszkańców, którzy często nie zdawali sobie nawet sprawy, że w Lelowie można obejrzeć przedmioty zabytkowe. Dzięki władzom Gminy Lelów, którym udało się pozyskać fundusze na remont i zaadaptowanie pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ulicy Szczekocińskiej 31, nadać nazwę Izby Tradycji Ziemi Lelowskiej, którą na mocy uchwały Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2014 r. włączono w struktury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie. Następnie zawarto umowę z LTHK, dzięki której wszystkie przedmioty zabytkowe zebrane przez członków tej organizacji, trafiły do nowej Izby Tradycji. Zasiliły one naszą kolekcję etnograficzną i stały się jej największą częścią. Jednakże od samego początku naszej działalności jest ona sukcesywnie powiększana i uzupełniana o kolejne eksponaty. W naszych pomieszczeniach znalazło się też miejsce na salę poświęconą pamięci lelowskich Żydów, którzy przez kilka wieków stanowili mniej lub bardziej zintegrowaną część lokalnej społeczności. W niedalekiej przyszłości planujemy też stworzenie wystawy archeologicznej na której znajdą się prawdopodobnie zabytki pozyskane podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie Gminy Lelów.   W niedzielę 8 czerwca 2014 r.ITZL zainaugurowała swoją działalność, otwierając wystawę zatytułowaną: „Ziemia Lelowska i jej mieszkańcy na starej fotografii”.

WYCIECZKA Z CHORWACJI

W ramach XVI międzynarodowego spotkania folklorystycznego pt. „Z daleka i z bliska”, Gmina Lelów gościła zespół z Chorwacji.
Władze Gminy, pracownicy GBP oraz Izby Tradycji Ziemi Lelowskiej zorganizowali spacer, w trakcie którego goście mieli możliwość poznania historii naszej okolicy. W czwartek ( 03.07) w godzinach przedpołudniowych wspólnie odbyliśmy wycieczkę po najbardziej interesujących zakątkach Lelowa.

Czytaj więcej »

Badania archeologiczne w Lelowie

Kilka lat temu w trakcie budowy budynku gospodarczego przy ulicy Źródlanej natknięto się na zespół zabytków w skład, którego wchodziły naczynia ceramiczne, dwa groty włóczni, umbo tarczy, nóż i okucie wiadra. Po wnikliwych analizach okazało się, że był to ciałopalny grób wojownika kultury przeworskiej. Profesor Piotr Kaczanowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie znalezionych grotów wydatował całe znalezisko na pierwszy wiek naszej ery.

Czytaj więcej »

WYCIECZKA ZE ŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

W piątek 5września br. gościliśmy wycieczkę ze Śląskiej Organizacji Turystycznej. Do Lelowa przyjechała grupa 37 osób wśród których znaleźli się przewodnicy i informatorzy turystyczni, a także prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej Pani Agnieszka Sikorska. Początkowo goście obejrzeli grób Cadyka Dawida Bidermana oraz budynek dawnej synagogi. Następnie udali się do kościoła pw. św. Marcina, a po drodze obejrzeli lelowski rynek oraz wysłuchali opowieści związanych z dawnym Lelowem.

Czytaj więcej »

7 Dywizja Piechoty, Lelów 1939

W tym roku przypada 75 rocznica rozpoczęcia II wojny światowej. Działania prowadzone w pierwszych dniach września 1939 roku, mocno odcisnęły też piętno na Ziemi Lelowskiej i jej mieszkańcach. Wielu z nich zginęło, wielu straciło domy wraz z całym dobytkiem. Pod Lelowem doszło do bitwy, a raczej szeregu mniejszych potyczek, w których śmierć poniosło ponad dwudziestu żołnierzy polskich. Izba Tradycji Ziemi Lelowskiej wraz z Gminną Biblioteką Publiczną i Lelowskim Towarzystwem Historyczno-Kulturalnym, postanowiła uczcić tragiczną rocznicę poprzez stworzenie wystawy poświęconej wspomnianym wydarzeniom

Czytaj więcej »

Uczniowie odwiedzili Izbę Tradycji

W dniach 9 i 15 września 2014r. uczniowie kl. V wraz z Panią mgr Elżbietą Bryłą oraz uczniowie kl. III wraz z Panią mgr Emilią Moryń
z Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lelowie odwiedzili Izbę Tradycji Ziemi Lelowskiej

Czytaj więcej »

„Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”

Kilka miesięcy temu Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”. W ramach kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” zgłoszona została Izba Tradycji Ziemi Lelowskiej. Komisja konkursowa po obejrzeniu prezentacji
i wysłuchaniu komentarza zadecydowała o nagrodzeniu naszej kandydatury. Udało nam się zająć zaszczytne III miejsce
w województwie śląskim. Biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń do konkursu, pozycja jaką zdobyliśmy, wydaje się być wielkim sukcesem. Z całego powiatu częstochowskiego nagrody zdobyło zaledwie siedem przedsięwzięć z czego w większości były to jedynie wyróżnienia. Należy przy tym wspomnieć, że aż dwa z nich również trafiły do Lelowa

Czytaj więcej »