KONKURS RECYTATORSKI

dla uczniów szkół podstawowych W związku z obchodzonymi w tym roku: 95 rocznicą urodzin i 29 rocznicą śmierci Anny Kamieńskiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie przy współpracy ze Szkołami Podstawowymi Gminy Lelów ogłasza konkurs recytatorski poświęcony twórczości Anny Kamieńskiej polskiej poetki, pisarki, tłumaczki i krytyka literackiego; autorki książek dla dzieci i młodzieży

KONKURS RECYTATORSKI

 1. Postanowienia ogólne:

 W związku z obchodzonymi w tym roku: 95 rocznicą urodzin i 29 rocznicą śmierci Anny Kamieńskiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie przy współpracy ze Szkołami Podstawowymi Gminy Lelów ogłasza konkurs recytatorski poświęcony  twórczości Anny Kamieńskiej polskiej poetki, pisarki, tłumaczki i krytyka literackiego; autorki książek dla dzieci i młodzieży.

 1. Cel:
 2. Ukazanie piękna języka polskiego
 3. Popularyzacja poezji Anny Kamieńskiej wśród dzieci
 4. Kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości dzieci
 5. Odkrywanie aktorskich talentów
 6. Przezwyciężenie onieśmielenia u dzieci

 III. Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych;
 2. Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oraz recytacja dowolnie wybranego wiersza   z repertuaru poezji Anny Kamieńskiej,
 3. Każda szkoła może być reprezentowana przez maksymalnie 6 uczestników w każdej kategorii.
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni proszeni są o pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu. Zgodę należy dostarczyć najpóźniej w dniu  Konkursu.

 
IV Kategorie konkursu:

 I – klasy I-III

II – klasy IV – VI

 Czas trwania recytacji : do 3 min

 1. Terminy:

 1) Kartę zgłoszenia i wybrane do Konkursu tytuły wierszy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: gbp.lelow@op.pl lub dostarczyć osobiście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie ul. Szczekocińska 31
do dnia 22 maja 2015 r.

2) Konkurs odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie 28 maja 2015 r. o godz. 9:30

 1. Ocena i nagrody:
 2.  Do przyznawania nagród uprawnione będzie Jury powołane przez organizatora Konkursu;
 3. Jury będzie oceniało wiersze wygłaszane z pamięci przez dzieci.
 4. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów.
 5. Jury przyznaje 3 nagrody (I, II, III miejsce), w każdej z kategorii.
 6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu Konkursu.
 8. Decyzja Jury jest niepodważalna.
 9.  Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
 10. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, kultura słowa, odpowiednia intonacja, tempo, pauzy, siła głosu, ogólny wyraz artystyczny.

 VII. Postanowienia końcowe:

 

 1. Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie (www.bibliotekalelow.pl) i stronach internetowych szkół podstawowych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie organizatorowi konkursu oryginalnych, podpisanych  oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika, które można pobrać na stronie internetowej www.bibliotekalelow.pl jako Oświadczenie
 3. Dostarczenie w terminie Oświadczenia oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu konkursu.