Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach zadania zakupiono:
– 4 komputery All-in-One,
– 3 drukarki,
– 1 program powiększający dla słabowidzących,
– 1 klawiatura dla słabowidzących,
– 3 pakiety oprogramowania biurowego,
– 5 programów antywirusowych.

Koszt ogółem zadania wynosił 19 000,00 zł, z tego 16 150,00 zł dofinansowania pochodzi z Instytutu Książki.