“Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”.

Na wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie przyznano dofinansowanie w wysokości 29.998 zł z Instytutu Książki w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016". Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online oraz zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek.