LELÓW

MIEJSCE, DOŚWIADCZENIE, PAMIĘĆ

„Lelów: miejsce, doświadczenie, pamięć”

 

10 czerwca 2016 r. Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego zorganizowało
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie promocję swojej książki „Lelów: miejsce, doświadczenie, pamięć”, sfinansowanej ze środków Gminy Lelów . Podczas spotkania została przybliżona treść publikacji oraz sylwetki wszystkich autorów. Po przemówieniach nastąpił wykład Tomasza Wagnera z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referat był połączony z prezentacją odkryć archeologicznych z okresu kultury przeworskiej (I wiek po Chrystusie) w okolicach ul. Źródlanej w Lelowie. Uczestnicy spotkania zobaczyli unikatowe obiekty archeologiczne, które aktualnie znajdują się na wystawie w Izbie Tradycji Ziemi Lelowskiej. Wszystkich chętnych zapraszamy do oglądania. Wystawa potrwa do końca sierpnia.

ZAPRASZAMY