“Lelowski matecznik i okolica”

Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego zaprasza na konferencję naukową "Lelowski matecznik i okolica" od mikrohistorii do historii ratowniczej, która odbędzie się 4 listopada 2017. w Urzędzie Gminy Lelów o godz. 9:00