Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne

Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne zapraasza na spływ pontonowy rzeką Białką