“Mała Książka – Wielki Człowiek”

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie zaprasza rodziców z dziećmi urodzonymi w 2015 do wzięcia udziału w projekcie "Mała Książka - Wielki Człowiek", skierowanym do najmłodszych Czytelników. Po odwiedzeniu Biblioteki mały Czytelnik otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą zawierającą książkę "Pierwsze wiersze dla...", broszurkę informacyjną dla rodziców "Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka" oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. List do rodziców