“Mała Książka – Wielki Człowiek”

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie zakwalifikowała się do projektu "Mała Książka - Wielki Człowiek", prowadzonego przez Instytut Książki, skierowanego do najmłodszych Czytelników. Celem projektu jest zaproszenie do Biblioteki trzylatków i ich rodziców. Po odwiedzeniu Biblioteki mały Czytelnik otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą zawierającą książkę "Pierwsze wiersze dla...", broszurkę informacyjną dla rodziców" Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka" oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. Do realizacji projektu przystąpimy w drugiej połowie września. List do rodziców