„MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAŚNI BRACI GRIMM” wyniki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LELOWIE zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym

MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAŚNI BRACI GRIMM”

Wyniki Konkursu

Kategoria I – dzieci w wieku 3-4 lata  

I miejsce – Dominika Szymczyk
wyróżnienie – Wiktoria łapaj

Kategoria II – dzieci w wieku 5-6 lat   

I miejsce Maria Trynda
II miejsce Małgorzata Piętak
                  Kinga Dors
                  Wiktoria Raźniak


Kategoria III – dzieci w wieku 7 -8 lat 

I miejsce – Adam Bożek
                 Kamila Popiół
                   Stanisław Stawiński
II miejsce – Aleksandra Lekston
                     Łucja Łapaj
                     Natalia Dors                        
III miejsce – Kacper Sporek
                      Barbara Matulka   
                      Nikola Pytlarz 

Wyróżnienie: 
–  Konrad Skorupa
–  Wojciech Pytlarz
– Nadia Kosińska

 


Regulamin  Konkursu

CELE:  
Alternatywna forma twórczego wypełnienia czasu wolnego.
Wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci. 
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
Zwrócenie uwagi na walory wychowawcze baśni.
Promocja biblioteki.

TEMAT KONKURSU:

MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAŚNI BRACI GRIMM”

UCZESTNICY:

W konkursie mogą brać udział  dzieci  w wieku od 3 do 8 lat .
Prace oceniane będą w trzech kategoriach:

Kategoria I – dzieci w wieku 3-4 lata
Kategoria II – dzieci w wieku 5-6 lat
Kategoria III – dzieci w wieku 7 -8 lat

WARUNKI  UCZESTNICTWA:

Uczestnik powinien dostarczyć 1 pracę (nie uczestniczącą w innych konkursach) wykonaną w płaskim lub przestrzennym formacie w dowolnej technice z dowolnego tworzywa (drewno, papier, modelina, plastelina, masa solna, masa papierowa, glina, suszone rośliny, tworzywa mieszane, surowce wtórne, guziki, makaron, koraliki, itp.).

Pracę należy opatrzyć przymocowaną w widocznym miejscu kartką – metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, wiek, adres, telefon dziecka oraz imię i nazwisko opiekuna.
Metryczka powinna być niewielkich rozmiarów, tak aby nie przysłaniała pracy.

TERMINY I MIEJSCA :  
Prace należy składać do 30 marca 2016r. na adres:  

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie
ul. Szczekocińska 31
42-235 Lelów

OCENA :
O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje  powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.
Prace będą oceniane wg następujących kryteriów:
– ogólne wrażenie artystyczne,
– dobór i wykorzystanie materiałów,
– wkład pracy samodzielnej,
– walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka), 
– oryginalny pomysł, estetyczne  wykonanie pracy.

NAGRODY :

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

WYSTAWA:
Prace wyeksponowane zostaną na wystawie w bibliotece czynnej do 30 V 2016 r.

Po zakończeniu ekspozycji prace można odebrać. Prace nieodebrane do 12 VI 2016 roku przechodzą na własność Organizatora.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest to praca autorska, własnego pomysłu
  i nienagradzana w innych konkursach.
  2. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
  3. Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na Organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac, zamieszczanie fotografii autora i prac w materiałach reklamowych, albumach, prasie i wszelkiego rodzaju wydawnictwach bibliotecznych i na stronie internetowej biblioteki itp.
  4. Uczestnik/opiekun, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu.  
  5. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana stosownym czasie.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE