„Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”

Kilka miesięcy temu Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”. W ramach kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” zgłoszona została Izba Tradycji Ziemi Lelowskiej. Komisja konkursowa po obejrzeniu prezentacji i wysłuchaniu komentarza zadecydowała o nagrodzeniu naszej kandydatury. Udało nam się zająć zaszczytne III miejsce w województwie śląskim. Biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń do konkursu, pozycja jaką zdobyliśmy, wydaje się być wielkim sukcesem. Z całego powiatu częstochowskiego nagrody zdobyło zaledwie siedem przedsięwzięć z czego w większości były to jedynie wyróżnienia. Należy przy tym wspomnieć, że aż dwa z nich również trafiły do Lelowa

 Kilka miesięcy temu Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”. W ramach kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” zgłoszona została Izba Tradycji Ziemi Lelowskiej.  Komisja konkursowa po obejrzeniu prezentacji i wysłuchaniu komentarza zadecydowała o nagrodzeniu naszej kandydatury. Udało nam się zająć zaszczytne III miejsce w województwie śląskim. Biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń do konkursu, pozycja jaką zdobyliśmy, wydaje się być wielkim sukcesem. Z całego powiatu częstochowskiego nagrody zdobyło zaledwie siedem przedsięwzięć z czego w większości były to jedynie wyróżnienia. Należy przy tym wspomnieć, że aż dwa z nich również trafiły do Lelowa.  

Nagrody rozdane zostały w trakcie Forum Sołtysów Województwa Śląskiego, które odbyło się w Szczyrku
w dniach
27-28 października 2014 r.. Izbę Tradycji uhonorowano okazałym pucharem oraz dyplomem okolicznościowym. Uzyskaliśmy też nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. Uznanie jakie zdobyliśmy w oczach osób oceniających poszczególne przedsięwzięcia sprawiło, że zyskaliśmy dodatkową motywację aby się dalej rozwijać i podnosić poziom naszej pracy. Dzięki udziałowi w konkursie i zajęciu miejsca na podium o naszej miejscowości i jej bogatej historii dowiedziało się wiele osób, które w przyszłości zdecydują się być może odwiedzić Lelów i Izbę Tradycji Ziemi Lelowskiej.