NARODOWE CZYTANIE 2022

W sobotę 3 września 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie odbyła się jedenasta edycja Narodowego Czytania, ogólnopolskiej akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej. Lekturą tegorocznej odsłony Narodowego Czytania były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, zbiór poezji wydany 200 lat temu w Wilnie, który uważany jest za manifest polskiego romantyzmu. Rok jego publikacji - 1822 - traktowany jest jako początek tej epoki w polskiej literaturze i sztuce. Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Polskiego Romantyzmu.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Lelów, Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Uczestników spotkania przywitała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie i zaprosiła do zabrania głosu Sekretarza Gminy Lelów. List inaugurujący akcję przesłany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę został odczytany przez kierownika PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Miłym akcentem było zaprezentowanie przez emerytowaną nauczycielkę, której pasją jest pisanie wierszy, utworu, pt. „Książka” napisanego na tę okoliczność.  Po wprowadzeniu w genezę i problematykę utworów, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie zaprosiła do czytania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

W rolę lektorów wcielili się przedstawiciele lokalnych instytucji:
– Urzędu Gminy w Lelowie,
– Szkoły Podstawowej w Podlesiu,
– Szkoły Podstawowej w Ślęzanach,  
– Dziennego Domu Senior + w Drochlinie,
– Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego w Lelowie wraz z Radną Rady Powiatu Częstochowskiego,
– Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie, 
– Klubu Seniora działającego przy GBP w Lelowie,
– Jurajskiej Spiżarni w Białej Wielkiej.

Całemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa ilustracji dotycząca czytanych utworów. Uczestnicy mogli otrzymać na przyniesionych egzemplarzach lektury pamiątkowy stempel tegorocznej odsłony Narodowego Czytania. Dopełnieniem miłej i sympatycznej atmosfery spotkania była kawa i słodki poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za udział i zaangażowanie w realizację Narodowego Czytania 2022 i zapraszamy za rok.