NOC BIBLIOTEK

Jak co roku GBP w Lelowie brała udział w IV Ogólnopolskiej Akcji Noc Bibliotek. W 100-lecie Niepodległej hasłem tegorocznej akcji było "RzeczpospoCzyta" W sobotę 9 czerwca 2018 r. o godz. 20:00 rozpoczęliśmy naszą noc. Głównym punktem programu Nocy Bibliotek była promocja tomiku wierszy "Polana dwojga" Aleksandry Kowalskiej połączona z recitalem poezji śpiewanej w wykonaniu autorki i jej akompaniamencie gitary klasycznej uzupełnionym instrumentami perkusyjnymi, na których grał Roman Kowalski.

Promocję tomiku wierszy poprowadzili Zofia i Roman Kowalscy, a nastrojowe melodie w wykonaniu Kacpra Kowalskiego stanowiły znakomite tło do czytanych wierszy, wzbogacając i dopełniając program spotkania. Spotkaniu towarzyszyła wystawa malarstwa pani Oli. 
Tomik „Polana dwojga” poświęcony jest miłości. Składa się z trzech części: Obietnica, Sacrum, Turkusowa.  
Słowo wstępu do niego napisał ks. dr Jarosław Grabowski, a analizy utworów dokonała prof. dr hab. Elżbieta Hurnik. Okładka tomiku przedstawia obraz „Polana dwojga” autorstwa Aleksandry Kowalskiej. Po spotkaniu była możliwość zakupu książki wraz z dedykacją autorki.
Zaprosiliśmy również uczestników na “Wędrówkę do niepodległości” czyli gier i zabaw literackich. Zebrani mogli wziąć udział w popularnej grze karcianej “Flirt z Niepodległą”, w której odpowiedzi na kartach składały się z fragmentów polskich utworów literackich.