NOC BIBLIOTEK

W sobotę 30 maja 2015 r. biblioteki publiczne i szkolne w całej Polsce zaprosiły na Noc Bibliotek – wieczorno-nocną imprezę promującą czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, w których warto bywać. Do akcji zgłosiła się również Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie. W Bibliotece w Lelowie czas miło wypełniała dziennikarka radiowa, prasowa, autorka książek dla dzieci, współautorka książki pt. „ Alkoholik instrukcja obsługi” - Jolanta Reisch-Klose

NOC BIBLIOTEK

     W sobotę 30 maja 2015 r. biblioteki publiczne i szkolne w całej Polsce zaprosiły na Noc Bibliotek – wieczorno-nocną imprezę promującą czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, w których warto bywać.  
Do akcji zgłosiła się również Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie. 
W Bibliotece w Lelowie czas miło wypełniała dziennikarka radiowa, prasowa, autorka książek dla dzieci, współautorka książki pt. „ Alkoholik instrukcja obsługi” Jolanta Reisch-Klose.  Zgodnie z planem odbyła się
również prezentacja poezji lokalnych twórców, były Literackie Kalambury, muzyka a raczej śpiew nocą przy akompaniamencie akordeonu. 

Nocy towarzyszyła akcja Przynieś książkę do biblioteki” – odwiedzający przekazywali już przeczytane pozycje ze swoich zbiorów. 

Serdecznie dziękujemy za przekazane książki.

Biblioteki biorące udział w akcji, w tym GBP w Lelowie otrzymały bezpłatny dostęp do filmu animowanego dla dzieci  Sekret Eleonory”, reż. Dominique Monfery, o magii książek i czytania.