Odwiedziny w Izbie Tradycji Ziemi Lelowskiej

9 lipca 2015 r. 20-osobowa grupa dzieci z gminy Janów pod opieką pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie odwiedziła Izbę Tradycji Ziemi Lelowskiej.