Odwiedziny w Izbie Tradycji Ziemi Lelowskiej i Bibliotece

W środę 1 lipca 2015 r. Izbę Tradycji Ziemi Lelowskiej i Bibliotekę odwiedzili nauczyciele historii i WOS'u ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Odwiedziny w Izbie Tradycji Ziemi Lelowskiej i Bibliotece

W środę 1 lipca 2015 r. Izbę Tradycji Ziemi Lelowskiej i Bibliotekę odwiedzili nauczyciele historii i WOS’u
ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia “Praca ze źródłem historycznym” realizowanej w ramach Projektu “Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS. Odbyły się u nas zajęcia w ramach wymienionej sieci. Izba Tradycji była miejscem realizowania tematu “Jak korzystać z różnego rodzaju źródeł historycznych”, a w Bibliotece przeprowadzono  zajęcia pt. “Dostępne źródła historyczne”.