Paczka literacka

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie wzięła udział w akcji "Paczka literacka" organizowanej przez Wydawnictwo Agora oraz FRSI. W wyniku rekrutacji przyznano biliotece 4 pakiety książek (dla GBP i Filii). Pakiety są bezpłatne, FRSI pokrywa koszty ich przesyłki do biblioteki głównej.