Pozyskane środki

 • W 2004r.  Fundacja im. Andrzeja Urbańczyka z siedzibą w Krakowie przekazała GBP w Lelowie komputer wraz z oprogramowaniem. Środki na zakup 2.400 zł  przekazał Bank Gospodarki Żywnościowej w Częstochowie.
 •  W 2006r. w bibliotece głównej zainstalowano komputery o  łącznej wartości 10.000 zł i INTERNET “W Ramach Programu IKONKA jako Dar Ministerstwa Nauki i Informatyzacji”.
 •  W 2007r.skomputeryzowano również filie. Na wniosek GBP w Lelowie, w ramach  Programu Operacyjnego „Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  przyznało środki w kwocie 10.000 zł.
   
 •  W 2007 r. GBP otrzymała  ze środków  finansowych Biblioteki Narodowej  9.120 zł na zakup książek dla bibliotek publicznych naszej gminy.
 •   W 2008 r. GBP otrzymała  ze środków  finansowych Biblioteki Narodowej 11.500 zł na zakup książek dla bibliotek publicznych naszej gminy. Ponadto zakupiono wiele książek ze środków finansowych gminy.
 •  W 2009r. na wniosek GBP w Lelowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotację w kwocie 3.450 zł na realizację projektu „…ja z tobą pójdę wszędzie, poprzez zimowe wieczory, w kraje wesela”.
 •  W 2009r. GBP otrzymała ze środków finansowych Biblioteki  Narodowej  3.400 zł na zakup książek dla bibliotek publicznych naszej gminy.
 •  W 2010r. GBP otrzymała ze środków finansowych Biblioteki  Narodowej  3.400 zł na zakup książek dla bibliotek publicznych naszej gminy.
 •  W 2010r. na wniosek  GBP w Lelowie przyznano dotację 2.930 zł z Fundacji Orange  w ramach programu “Akademia Orange dla bibliotek”.
 •  W 2011 na wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie,   w wyniku konkursu POKL dla działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, przyznano  dofinansowanie projektu pt. “Aby wyrośli tacy, którzy ponad poziomy wznieść się zapragną” w kwocie 50.000 zł .
 •  W 2011 r. na  projekt “Ja cię bez trudu nauczę tego, co przydać się może…” złożony  w listopadzie 2010r.  do MKiDN w ramach Programu Wydarzenia Artystyczne Priorytet 4 Literatura  GBP w Lelowie przyznano dofinansowanie w wysokości  7.100 zł.
   
 •  W 2011r. na zakup książek dla GBP w Lelowie przyznano kwotę  6.000 zł w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ  “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
 •  W 2011r. na wniosek GBP w Lelowie złożony do Fundacji Orange przyznano kwotę 3.892,17 zł  w ramach programu “Akademia Orange dla bibliotek”.
 •  W 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie aplikowała do konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie jako biblioteka wiodąca i znalazła się na liście finalistów II rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Dzięki uczestnictwu w Programie do GBP Lelowie  i filii bibliotecznych trafił sprzęt komputerowy o wartości 32.174 zł, a pracownicy biorą  udział w szkoleniach specjalistycznych, informatycznych oraz warsztatach z planowania rozwoju biblioteki.
 •  W 2011r. GBP w Lelowie pozyskała  kwotę 1.700,00 zł  od osób prywatnych na wydanie książki pt. “Już za chwilę” oraz inne działania Biblioteki.
 •  W 2012 r. na wniosek GBP w Lelowie złożony do Fundacji Orange przyznano dotację 2.270,43 zł  w ramach programu “Akademia Orange dla bibliotek”.
 •  W 2012 r. na zakup książek dla GBP w Lelowie przyznano kwotę  7.400 zł w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ  “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
 •  W grudniu 2012r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie zdobyła I miejsce i nagrodę  5.000 zł w konkursie  “Gminne koalicje (Partnerstwa) na rzecz rozwoju Bibliotek 2012”.
 •  W wyniku Konkursu Grantowego “Aktywna Biblioteka” projekt złożony przez Gminną Bibliotekę  Publiczną w Lelowie pt. “Światu dajesz kształt przez twoje czyny” został zarekomendowany do dofinansowania w kwocie 4.990 zł.
 •  Na wniosek GBP w Lelowie złożony do Fundacji  Orange w 2013 r. przyznano  dotację w wysokości  4.794,68 zł w ramach programu “Akademia Orange dla bibliotek” .
 •  W 2013 r. GBP w Lelowie złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie w wysokości 1000 zł w ramach Mikrograntu “Podaj Dalej” na zorganizowanie 4 spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek.
 •  W 2013 r. na zakup książek dla GBP w Lelowie przyznano kwotę  4.800 zł w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ  “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
 •  Na wniosek GBP w Lelowie złożony do Fundacji  Orange w 2014 r. przyznano  dotację w wysokości 3.902,36 zł w ramach programu “Akademia Orange dla bibliotek” .
 •  W 2014 r. na zakup książek dla GBP w Lelowie przyznano kwotę  4.500 zł w ramach  NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA  “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
 •  W 2014 pozyskano kwotę 500 zł  z Krakowskiego Banku Spółdzielczego na reklamę, dzięki czemu zakupiono kamizelki odblaskowe dla seniorów .
 •  Na wniosek GBP w Lelowie złożony do Fundacji  Orange w 2015 r. przyznano  dotację w wysokości 2.119,86 zł w ramach programu “Akademia Orange dla bibliotek” .
 •  W 2015 r. z BN na zakup książek dla GBP w Lelowie przyznano kwotę  7.340 zł. Kwotę powyższą zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. 
 •  W 2016 r. na zakup książek dla GBP w Lelowie przyznano kwotę  7.400 zł. Kwotę powyższą zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa   zgodnie z Priorytetem 1 – “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
 •  W 2016 r. na wniosek złożony przez GBP w Lelowie do Instytutu Książki  w Warszawie,  Biblioteka otrzymała  dofinansowanie w kwocie 29.998 zł na  realizację zadań związanych z zakupem nowoczesnego sprzętu komputerowego w ramach programu “Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2016”.
 •  W 2017r. na zakup książek dla GBP w Lelowie przyznano kwotę  4.400 zł. Kwotę powyższą zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa   zgodnie z Priorytetem 1 – “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
 •  W 2018 r. na zakup książek dla GBP w Lelowie przyznano kwotę 4.400 zł. Kwotę powyższą zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zgodnie z Priorytetem 1 – “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
 • W 2019 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytetu 1 “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” GBP w Lelowie (po złożeniu wniosku) przyznano kwotę 7.000 zł na zakup nowości wydawniczych.
 • W 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie otrzymała ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytetu 1 “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” GBP w Lelowie (po złożeniu wniosku) przyznano kwotę 5.000 zł na zakup nowości wydawniczych.
 • W 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 8.540 zł  na realizację projektu „Myślę więc czytam. Czytam więc jestem” Programu Promocja Czytelnictwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 • W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 5.440 zł na realizację projektu “Czytanie i zabawa to ciekawa sprawa” Programu Partnerstwo dla książki ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 • W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie otrzymała ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach Programu Wieloletniego “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, Priorytetu 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. “Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” GBP w Lelowie przyznano kwotę 15.000 zł na zakup nowości wydawniczych.